Εθνική Νομοθεσία για τον Ποιοτικό Έλεγχο Επίσημο ...

URL: http://elgo.gr/index.php/quality-assurance-of-agricultural-products/check-the-quality-of-raw-milk?lang=el#νομοθεσία

Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή του ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για τον Ποιοτικό Έλεγχο (Επίσημο-Αυτοέλεγχο) του Νωπού Γάλακτος

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 13, 2016
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 13, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 5 έτη πριν
id93846b47-b264-4592-a252-08872b3bd5b0
package id08d59405-892d-4865-98ca-13fc7b8e48ec
revision idcf5376d7-6d4d-425d-b225-c5c5640863d8
stateactive