ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ 01-01-2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2011

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή 2011 xlsx
Δημιουργός Ελισάβετ Μακρή
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελισάβετ Μακρή
Last Updated Μάρτιος 24, 2017, 09:03
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 24, 2017, 09:01