2015 - Μηνιαία στοιχεία Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου

Περιλαμβάνει με ανάλυση ανά Υπουργείο: Σύνολο τακτικού προσωπικού (εκτός ΝΠΙΔ) - Ειδικά καθεστώτα (Αργία - Διαθεσιμότητα) - Σύνολο εκτάκτου προσωπικού (εκτός ΝΠΙΔ) - Ανάλυση εργασιακής σχέσης εκτάκτου προσωπικού "Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι" ανά Κατηγορία - Σύνολο τακτικού ΝΠΙΔ - Σύνολο εκτάκτου προσωπικού ΝΠΙΔ - Ανάλυση εργασιακής σχέσης εκτάκτου προσωπικού ΝΠΙΔ "Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι" ανά Κατηγορία

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://apografi.yap.gov.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Διονύσης Κοντογιώργης
Last Updated Φεβρουάριος 8, 2016, 10:12
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2015, 12:51