2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017

Η 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων έτους 2017 εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:6ΦΜΝ7ΛΞ-Κ1Κ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:51
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 22, 2017, 08:12