Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%E2%80%93%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%22&fq=organizationUid:%2255124%22&sort=recent&wt=xls

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 28, 2015
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 28, 2015
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 6 έτη πριν
id21bfd369-96a4-4c5f-8336-283ddd7ad31b
package id31e157ef-b630-4d9f-9393-2451656280c6
revision id53aed745-77f3-4f4a-b3c3-5f93d46e0dbd
stateactive