Στατιστικά στοιχεία ξεναγήσεων στην Α' Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Αριθμός αιτήσεων για συμμετοχή σε ξεναγήσεις της Α’ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Χαράλαμπος Χατζής
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαράλαμπος Χατζής
Έκδοση 1.0
Last Updated Σεπτέμβριος 18, 2019, 11:12
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 27, 2017, 08:56