3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων 2016

Η 3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων εγκρίθηκε με την αριθμ. 70/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ 7ΝΘ77ΛΞ-Σ4Ε).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Μάιος 24, 2016, 12:27
Δημιουργήθηκε Μάιος 24, 2016, 12:22