3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017

Η 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017 εγκρίθηκε με την αριθμ. 39/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΚΙ17ΛΞ-13Ν)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:52
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 22, 2017, 08:22