3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 57/2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΝΑ (ΑΔΑ: 6Υ4Ε7ΛΞ-ΜΗ2)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:52
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 6, 2018, 10:07