Ετήσιες εκθέσεις ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ για Ελλάδα

URL: https://www.epant.gr/openData.svc/GetPublicationsByCategory?category=Εκθέσεις Πολιτικής Ανταγωνισμού στην Ελλάδα (ΟΟΣΑ)

Ετήσιες εκθέσεις ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ για Ελλάδα

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 1, 2015
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 1, 2015
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Other (Public Domain)
createdπάνω από 6 έτη πριν
formatJSON
idee5bece6-7411-478b-9391-ad4f8fe7b0fe
package id46cff9d1-edc7-4b25-876c-e4d172f8a13a
position1
revision id66d5e15a-4967-47aa-8c5e-f8e8fb50e5c9
stateactive