5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων έτους 2017

Η 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017 εγκρίθηκε με την αρίθμ. 98/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (69ΣΚ7ΛΞ-ΔΤΖ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:54
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 22, 2017, 08:32