6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων Έτους 2017

Η 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017 εγκρίθηκε με την αρίθμ. 109/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΩΕΗΩ7ΛΞ-Ψ3Ξ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΚΑΚΗ
Last Updated Ιούλιος 17, 2020, 10:54
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 22, 2017, 08:35