Θαλάσσιες υποπεριοχές Μεσογείου στο πλαίσιο της Οδηγίας 2008/56.

Πολυγωνικά δεδομένα που απεικονίζουν τις θαλάσσιες υποπεριοχές της Μεσογείου θαλάσσης, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 4 της Οδηγίας 2008/56 και του άρθρου 5 του Ν. 3983/2011

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://cdr.eionet.europa.eu/gr/
Last Updated Ιούλιος 11, 2018, 06:38
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 11, 2018, 06:36