ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΟΤ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΟΤ

1) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, 2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΟΤ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Η ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΟΧ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΟΤ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ, ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΤ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΟΤ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΟΤ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΣΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ. 3) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (ΠΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ). 4) ΈΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ. 5) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ. 6) ΈΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΟΤΑΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 7) ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ. 8) ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΟΤ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ ΕΟΤ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/
Δημιουργός Διεύθυνση Διοικητικού
Υπεύθυνος Συντήρησης ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Last Updated Ιούνιος 6, 2018, 10:24
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 6, 2016, 06:42