Στατιστικά στοιχεία αναρτήσεων έτους 2016

URL: http://archive.data.gov.gr/dataset/25053669-8516-46ad-afff-3314b1506dd8/resource/fdc420a8-2d58-4110-aaf1-3ae1d2df7c3d/download/.xls

From the dataset abstract

Στατιστικά στοιχεία αναρτήσεων στο Διαύγεια

Πηγή : Θέματα Διαύγεια

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 13, 2017
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2017
Διαμόρφωση .xls
Άδεια License not specified
createdπάνω από 5 έτη πριν
format.xls
idfdc420a8-2d58-4110-aaf1-3ae1d2df7c3d
on same domain1
package id25053669-8516-46ad-afff-3314b1506dd8
revision ide6dcddc2-cbbb-493a-9a69-91e580f9d1a2
stateactive
url typeupload