ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΔΡΑΣ Π.Δ.Ε.

Αποτύπωση διαχείρισης εγγράφων αιτημάτων και δραστηριοτήτων της Διεύθυνσηςνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Ε.- έδρας (Π.Ε. Αχαΐας) -1ου εξαμήνου 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Θεόδωρος Κόντος
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Κόντος
Last Updated Αύγουστος 2, 2016, 06:08
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 27, 2016, 09:14