ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διοικητική διαχείριση, εγγράφων, αιτημάτων και δραστηριοτήτων Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε.Αιτωλοακαρνανίας της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Ε.-1ου εξαμήνου 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Θεόδωρος Κόντος
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Κόντος
Last Updated Ιούλιος 27, 2016, 09:32
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 27, 2016, 09:07