Θέματα λειτουργίας συλλογικών οργάνων

Αποφάσεις/ έγγραφα συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας συλλογικών οργάνων ορισμοί ομάδων εργασίας, πρακτικά συνεδριάσεων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Αύγουστος 29, 2018, 10:23
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 29, 2018, 10:19