ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αποτύπωση διαχείρισης θεμάτων πληροφορικής της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Ε.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Θεόδωρος Κόντος
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Κόντος
Last Updated Μάρτιος 30, 2016, 10:11
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 30, 2016, 10:10