ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛ.Δ. Π.Δ.Ε.

Αποτύπωση διαχείριση θεμάτων πληροφορικής της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Ε. - 1ου εξαμήνου 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Θεόδωρος Κόντος
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Κόντος
Last Updated Ιούλιος 27, 2016, 09:27
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 27, 2016, 09:26