Θέματα Πληροφορικής Περιφέρειας Ηπείρου

Διαχείριση εγγράφων κι αιτημάτων πληροφορικής, διεκπεραίωση αλληλογραφίας της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ/κής Διακυβέρνησης
Last Updated Απρίλιος 22, 2019, 07:57
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 16, 2017, 07:52