ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αποτύπωση διαχείρισης θεμάτων πληροφορικής Τμήματος Πληροφορικής της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Ε. - 1ου εξαμήνου 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Θεόδωρος Κόντος
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Κόντος
Last Updated Ιούλιος 27, 2016, 09:24
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 27, 2016, 09:22