Θέσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών της χώρας, που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ

Σημειακά δεδομένα που απεικονίζουν τις θέσεις των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών της χώρας, που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://astikalimata.ypeka.gr
Last Updated Ιούλιος 11, 2018, 06:55
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 11, 2018, 06:54