Θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών/σπουδαστών ΠΕ Θεσσαλονίκης

Επιθυμητές ειδικότητες προσωπικού για τις υπηρεσίες της ΠΕ Θεσσαλονίκης για πρακτική άσκηση φοιτητών/σπουδαστών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Διοίκησης ΠΚΜ
Last Updated Απρίλιος 20, 2018, 12:48
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2015, 11:01