Θυρίδες Θησαυροφυλακίου

Οι Θυρίδες Θησαυροφυλακίου είναι το κατάλληλο μέρος για αποθηκεύση πολύτιμων αντικειμένων. Είναι ιδανικός τρόπος φύλαξης σημαντικών εγγράφων, όπως αξιόγραφα, συμβάσεις, τίτλοι, διαθήκες αλλά και οικογενειακά κειμήλια, κοσμήματα, συλλογές, ανεκτίμητα αντικείμενα.

Με μία Θυρίδα εξασφαλίζεται μυστικότητα ( μόνον ο μισθωτής γνωρίζει το περιεχόμενο ), απόλυτη ασφάλεια και προστασία από ζημιές, καταστροφές ή απώλειες, λόγω πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού και κλοπής.

Στην μακρόχρονη πορεία του από την ίδρυσή του το 1919, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σταθερός θεματοφύλακας του Δημόσιου & Κοινωνικού Συμφέροντος, διακρίθηκε μεταξύ άλλων υπηρεσιών και για τη σημαντική προσφορά του στη φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων των πελατών του, των μικρών ή μεγάλων προσωπικών « θησαυρών », οι οποίοι είναι δύσκολο έως αδύνατο να αντικατασταθούν.

Γιά τον σκοπό αυτό διαθέτει προς μίσθωση παραδοσιακές Θυρίδες Θησαυροφυλακίου, ποικίλων διαστάσεων, στα Καταστήματά του στην Αθήνα και την Πάτρα, σε προσιτές τιμές μίσθωσης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Κωνσταντίνα Υφαντή
Υπεύθυνος Συντήρησης Κωνσταντίνα Υφαντή
Last Updated Φεβρουάριος 14, 2017, 22:37
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 14, 2017, 08:45