Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Εν. ΔΤΚ)

URL: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT90/-

From the dataset abstract

Οι ΕνΔΤΚ δίνουν συγκρίσιμες μετρήσεις για τον πληθωρισμό μεταξύ των Κρατών-Μελών της ΕΕ. Είναι οικονομικοί δείκτες, οι οποίοι μετρούν τις μεταβολές των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που...

Πηγή : Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Εν. ΔΤΚ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 15, 2016
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 6 έτη πριν
id5372bcd8-e777-4b50-b2a1-7e60d60c12c9
package id97601e1a-4cb9-4cf4-b4bd-c86a121c59f5
revision id5d18cff0-ff4c-409f-92ac-9cee720ee7a5
stateactive