Α.Π.Ε. - ΑΔΑ - Βόρειο Αιγαίο

Περιλαμβάνει αποφάσεις αδειών εγκατάστασης, τροποποίησης, παράτασης και λειτουργίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Last Updated Μάιος 12, 2017, 06:41
Δημιουργήθηκε Μάιος 11, 2017, 09:03