Άδειες χρήσης ύδατος εκτέλεσης έργου

Άδειες χρήσης ύδατος σε καταχωρημένα σημεία υδροληψίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου
Υπεύθυνος Συντήρησης Κωνσταντίνος Γαλάνης
Last Updated Ιούνιος 23, 2016, 07:22
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 23, 2016, 07:21