ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΝΑΠΝ

Διαχείριση και απάντηση των ΑΚΕ Βουλευτών (αρμοδιότητας του Υπουργείου [Τομέας Ναυτιλίας]) στη Βουλή των Ελλήνων - Αποστολή των ερωτήσεων στις αντίστοιχες διευθύνσεις του Υπουργείου, λήψη και επεξεργασία απαντήσεων και εισαγωγή τελικών απαντήσεων για έγκριση και υπογραφή αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού- Διακίνηση των τελικών απαντήσεων στη Βουλή των Ελλήνων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Last Updated Μάιος 15, 2018, 11:53
Δημιουργήθηκε Μάιος 15, 2018, 11:51