Αιτήματα ανακατανομής πιστώσεων στο ΠΔΕ για το έτος 2016

Αιτήματα ανακατανομής ορίων πιστώσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Last Updated Μάιος 23, 2017, 09:50
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 7, 2017, 10:15