Στατιστικά στοιχεία προγραμμάτων Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Αριθμός αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα του Κέντρου Δια βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού & Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)/Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δημιουργός Χαράλαμπος Χατζής
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαράλαμπος Χατζής
Έκδοση 1.0
Last Updated Σεπτέμβριος 18, 2019, 11:14
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 27, 2017, 08:48