ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΑΛ.Ο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝ.ΣΕΠ, ΣΥΝ-ΕΡΓ (Β01), ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΟΙΣΠΕ (Β02), ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΏΝ (Β03), ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (Β04)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Last Updated Νοέμβριος 6, 2018, 11:08
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 6, 2018, 11:08