Αλιεία - υδατοκαλλιέργειες (Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Θεσσαλίας)

Αποφάσεις Μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης, αποφάσεις Τροποποίησης Άδειας Λειτουργίας θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών, Αποφάσεις Ίδρυσης Χερσαίων μονάδων υδατοκαλλιεργειών, Αποφάσεις Τροποποίησης / Ανανέωσης Άδειας Λειτουργίας Χερσαίων μονάδων υδατοκαλλιεργειών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/
Δημιουργός Κωνσταντινιά Σαμπάνη
Υπεύθυνος Συντήρησης Μαρία Κλιάπη
Last Updated Απρίλιος 25, 2017, 11:36
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 25, 2017, 11:31