ΑΛΙΕΙΑ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ (Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας)

Παραχώρηση (μέχρι την έκδοση του Ν. 4061/2012), ανανέωση μίσθωσης δημόσιων δασικών εκτάσεων για υποστηρικτικές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/
Δημιουργός Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεώργιος Βλαχώνης, Γεώργιος Κοντογεώργος
Last Updated Μάιος 3, 2017, 07:31
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 15, 2016, 07:02