ΑΛΙΕΙΑ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ (Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας)

Τροποποίηση απόφασης μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/
Δημιουργός Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεώργιος Βλαχώνης, Γεώργιος Κοντογεώργος
Last Updated Απρίλιος 24, 2017, 09:02
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 15, 2016, 06:57