ΑΛΙΕΙΑ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ (Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας)

Ανανέωση μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης για υφιστάμενη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/
Δημιουργός Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεώργιος Βλαχώνης, Γεώργιος Κοντογεώργος
Last Updated Μάιος 3, 2017, 06:46
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 15, 2016, 06:54