ΑΛΙΕΙΑ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ (Ν. 4282/2014) Προηγούμενες αποφάσεις με Ν. 3208/2003 (Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας)

Μίσθωση θαλάσσιας έκτασης και χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/
Δημιουργός Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεώργιος Βλαχώνης, Γεώργιος Κοντογεώργος
Last Updated Μάιος 3, 2017, 07:37
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 15, 2016, 06:31