ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 2009-2012

ΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΥΛΙΔΗ
Last Updated Ιούλιος 21, 2020, 06:18
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 21, 2020, 06:00