Αναθέσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και ...

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22&fq=organizationUid:%226126%22&wt=xml

Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει τις αποφάσεις αναθέσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και Μελετών του Δήμου Καβάλας

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 12, 2017
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 12, 2017
Διαμόρφωση XML
Άδεια Creative Commons Attribution Share-Alike
createdπάνω από 4 έτη πριν
formatXML
id6ebda59c-3d4f-414c-9c68-09da1be177d4
package id3f899bf0-aa0f-4708-aa8d-7a76d44463de
revision idd4837ba3-f0bb-4999-9958-35de57d10981
stateactive