Αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών

Αναθέσεις προμηθειών/εργασιών που αφορούν στην Υπηρεσία.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/f/iatrodyplar
Δημιουργός Παναγιώτα Τσιαντούκα
Υπεύθυνος Συντήρησης Παναγιώτα Τσιαντούκα
Last Updated Σεπτέμβριος 2, 2020, 09:22
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 16, 2016, 12:24