ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ) ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Η΄ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ,ΤΕΙ, ΓΓΕΤ,ΕΟΠΠΕΠ…), ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΕΛΕΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 5, 2018, 12:28
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 5, 2018, 12:27