Αναγκαστικές και εθελούσιες απελάσεις μη νόμιμων μεταναστών

Αφορά απελάσεις μη νόμιμων μεταναστών (αναγκαστικές εθελούσιες) για το σύνολο της χώρας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης/ Α.Ε.Α.
Υπεύθυνος Συντήρησης Χρήστος Σωτηρόπουλος
Last Updated Δεκέμβριος 13, 2020, 07:43
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 1, 2015, 08:27