Αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος Δημοσίου

Πρόσκληση του Γ.Γ.Α.Δ.Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας σε όσους αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα στην κληρονομιαία περιουσία του θανόντα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Last Updated Απρίλιος 27, 2018, 10:52
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 12, 2016, 09:32