ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έκδοση ανακλήσεων πληρωμών κατά τη διάρκεια του οικ. έτους.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Last Updated Μάιος 15, 2018, 11:40
Δημιουργήθηκε Μάιος 15, 2018, 11:40