Ανακοινώσεις προσφορών και εγκρίσεις αποφάσεων εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων

Ανακοινώσεις προσφορών για εκμίσθωση κινητών και ακινήτων που αφορούν τις περιουσίες των κληρονομιών, κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, σχολαζουσών κληρονομιών. Ανακοινώσεις προσφορών για εκποίηση κινητών και ακινήτων που αφορούν τις περιουσίες των κληρονομιών, κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, σχολαζουσών κληρονομιών. Εγκρίσεις αποφάσεων εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων που αφορούν τις περιουσίες των κληρονομιών, κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, σχολαζουσών κληρονομιών. Εγκρίσεις αποφάσεων εκποίησης κινητών και ακινήτων που αφορούν τις περιουσίες των κληρονομιών, κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, σχολαζουσών κληρονομιών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Last Updated Απρίλιος 30, 2018, 11:07
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 12, 2016, 09:21