ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Οι αναλήψεις υποχρέωσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%22&fq=organizationUid:%2299221640%22&sort=recent&page=0
Δημιουργός ΣΟΦΙΑ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΟΦΙΑ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούλιος 24, 2018, 10:11
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 24, 2018, 10:10