Αναλυτικός Κατάλογος Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνει Αναλυτικούς Καταλόγους Μητρώων-Υπηρεσιών-Λογισμικού-Εξοπλισμού του Δήμου Δράμας όπως αυτά καταχωρούνται στο Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής http://apps.ktpae.gr/eInventory

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://apps.ktpae.gr/eInventory
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ
Last Updated Ιανούαριος 31, 2020, 12:42
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 21, 2017, 07:35