ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΩΝ 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Last Updated Σεπτέμβριος 29, 2017, 05:53
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 29, 2016, 10:22