ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει αναρτήσεις του Πράσινου Ταμείου στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ για τον τύπο πράξης : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Υπεύθυνος Συντήρησης Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Last Updated Ιούλιος 30, 2018, 11:58
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 30, 2018, 11:57