ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΠΡΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Περιλαμβάνει αναρτήσεις του Πράσινου Ταμείου στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ για τον τύπο πράξης : ΠΡΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Υπεύθυνος Συντήρησης Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Last Updated Ιούλιος 30, 2018, 12:10
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 30, 2018, 12:10